Dotace pro rodinné domy

Pro rodinné domy je možné čerpat dotace v rámci programu Nová zelená úsporám standart a v rámci programu oprav si dům po babičce. Více informací naleznete níže.

Dotace pro rodinné domy 
Nová zelená úsporám STANDART

Zateplení


Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů, instalaci stínící techniky a na projekt.

Kdo může žádat

Vlastníci stávajících domů využívaných k trvalému bydlení
Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky)
Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

Až 950 000 Kč (nejvýše 50 % z celkových způsobilých výdajů)
600 – 4 900 Kč/m– výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce a dosažených energetických parametrech budovy
1 500 Kč/mna instalaci stínicí techniky s pohyblivými prvky, umožňujícími nastavení úrovně zastínění
25 000 Kč na podporu projektu
Čím kvalitnější zateplení provedete, tím vyšší dosažená míra podpory
Dotaci lze uplatnit i na památkově chráněné budovy
Dotaci lze uplatnit u budov s datem žádosti o stavební povolení před 1. 7. 2013.


Fotovoltaické systémy


Dotace na domácí solární fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě


Kdo může žádat


Vlastníci stávajících domů využívaných k trvalému bydlení, vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky), Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

Základní podpora – 35 000 Kč
Základní podpora s využitím tepelného čerpadla – 60 000 Kč
Za 1 kWp instalovaného výkonu – 8 000 Kč
Za 1 kWh el. akumulačního systému – 8 000 Kč
Dodatečný bonus za připojení bojleru o minimálním objemu 120 l –
10 000 Kč
Dodatečný bonus za kombinaci se zateplením – 30 000 Kč
Pozn.: Minimální podporovaný instalovaný výkon je 2 kWp.

Ekomobilita


Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz

Upozornění: Dotaci na instalaci dobíjecího bodu pro elektromobil lze čerpat pouze v kombinaci se zateplením, novostavbou nebo s výměnou a instalací zdrojů energie.


Kdo může žádat

Vlastníci stávajících domů využívaných k trvalému bydlení, vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky), příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč

Za jakých podmínek získáte dotaci

Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které mají funkci řízení odběru elektřiny při dobíjení elektromobilu z elektrorozvodné sítě dle sjednaného maximálního příkonu
Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popř. uvnitř tohoto domu
Podporované dobíjecí stanice nejsou určeny pro veřejnost a komerční provoz

Dotační bonusy


Bonusy za kombinace více úsporných opatření, bonusy pro žadatele ze znevýhodněných regionů a pro environmentálně šetrná řešení
Kolik získáte

10 000 Kč za vybrané kombinace opatření – např.  zateplení + tepelné čerpadlo = 10 000 Kč, zateplení + tepelné čerpadlo + dešťovka =
20 000 Kč
Bonus 10 % z celkové výše dotace pro žadatele z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a z obcí podporovaných státem až 30 000 Kč za environmentální řešení projektu podle počtu bodů získaných pomocí environmentálního kalkulačního nástroje SFŽP ČR (1 bod = 300 Kč)
10 000 Kč dodatečný bonus za připojení bojleru o minimálním objemu 120 l k fotovoltaické elektrárně 30 000 Kč dodatečný bonus za kombinaci fotovoltaické elektrárny se zateplením

Kotle, kamna a tepelná čerpadla


Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy, kotlů na topné oleje, lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo a na výměnu plynových kotlů starších než 20 let a elektrického vytápění za tepelné čerpadlo

Dotaci lze získat i na výměnu elektrického vytápění za tepelné čerpadlo
Vztahuje se i na příslušenství a zapojení do otopné soustavy

Kdo může žádat

Vlastníci stávajících domů využívaných k trvalému bydlení, Vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky), Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže s ruční nebo samočinnou dodávkou paliva – 80 000 Kč
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet – 100 000 Kč
Kamna – lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem – 45 000 Kč
Kamna – individuálně stavěná akumulační kamna na biomasu – 
45 000 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění – 80 000 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění a přípravu teplé vody –100 000 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění - 60 000 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění a přípravu teplé vody –80 000 Kč
Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění – 120 000 Kč
Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění a přípravu teplé vody – 140 000 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch nebo vzduch-voda pro vytápění a přípravu teplé vody připojené k FV systému – 125 000 Kč
Napojení na soustavu zásobování teplem – 40 000 Kč

Upozornění: Podporu na výměnu plynového vytápění lze poskytnout pouze pro rodinné domy, splňující požadavky na energetickou náročnost budovy (třída A – D).
Nelze podpořit opakovanou výměnu zdroje, pokud předchozí podpořená výměna proběhla po 1. lednu 2009.

Příprava teplé vody, solární ohřev


Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla


Kdo může žádat


Vlastníci stávajících domů využívaných k trvalému bydlení, vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky), příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

Solární termický ohřev teplé vody s přitápěním – 60 000 
Solární termický ohřev teplé vody – 45 000 Kč
Fotovoltaický ohřev teplé vody – 45 000 Kč
Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody – 45 000 Kč

Řízené větrání s rekuperací


Dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla


Kdo může žádat


Vlastníci stávajících domů využívaných k trvalému bydlení, vlastníci řadově uspořádaných vymezených bytových jednotek (tzv. řadové domky), příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky

Kolik získáte

Systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla – 105 000 Kč

Závazné pokyny ke stažení

Dotace oprav si dům po babičce

Optimální zateplení


Zálohová dotace na komplexní zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů a na instalaci stínicí technikyDotace se vztahuje na komplexní doporučené zateplení. Pokud chcete realizovat pouze dílčí zateplení, podejte si žádost ve standardní nabídce pro rodinné domy.
Dotaci lze čerpat i na opatření realizovaná na stavbě nového rodinného domu umístěného na místě původní, žadatelem odstraněné, budovy určené pro trvalé bydlení.

Kdo může žádat

Vlastníci stávajícího domu využívaného k trvalému bydlení
Žadatelé musí být zletilé ekonomicky aktivní fyzické osoby
Žadatel ani další z členů jeho domácnosti nesmí vlastnit další dům k určený k bydlení, nebo byt, nebo podíl v bytovém družstvu

Kolik získáte

50 % z celkových způsobilých výdajů – až 1 milion korun
1 300 – 4 900 Kč/m– výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce
1 500 Kč/mna instalaci stínicí techniky s pohyblivými prvky, umožňujícími nastavení úrovně zastínění
50 000 Kč na podporu projektu
Dotaci můžete čerpat zálohově
Dotaci lze uplatnit i na památkově chráněné budovy
Podpořeny budou realizace, které byly dokončeny po 17. červenci 2023
K dotaci bude možné získat od března 2024 výhodný úvěr s nízkým úročením a dlouhodobou splatností 
Dotaci lze uplatnit u budov s datem žádosti o stavební povolení do 1. 7. 2013.

Fotovoltaické systémy


Zálohová dotace na domácí solární fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v doměUpozornění: V programu Oprav dům po babičce lze čerpat dotaci na výměnu zdrojů pouze v kombinaci se zateplením.
Pokud chcete instalovat fotovoltaiku samostatně, podejte si žádost ve standardní nabídce pro rodinné domy.

Kdo může žádat

Vlastníci stávajícího domu využívaného k trvalému bydlení
Žadatelé musí být zletilé ekonomicky aktivní fyzické osoby
Žadatel ani další z členů jeho domácnosti nesmí vlastnit další dům k určený k bydlení, nebo byt, nebo podíl v bytovém družstvu

Kolik získáte

Minimální instalace o výkonu 2 kWp – 60 000 Kč
Minimální instalace o výkonu 2 kWp s využitím tepelného čerpadla –100 000 Kč
Za každý další 1 kWp instalovaného výkonu – 10 000 Kč
Za 1 kWh el. akumulačního systému – 10 000 Kč

Ekomobilita


Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provozUpozornění: V programu Oprav dům po babičce lze čerpat dotaci na ekomobilitu pouze v kombinaci se zateplením.
Pokud chcete realizovat dobíjecí stanici v kombinaci s jinými opatřeními, podejte si žádost ve standardní nabídce pro rodinné domy.

Kdo může žádat

Vlastníci stávajícího domu využívaného k trvalému bydlení
Žadatelé musí být zletilé ekonomicky aktivní fyzické osoby
Žadatel ani další z členů jeho domácnosti nesmí vlastnit další dům k určený k bydlení, nebo byt, nebo podíl v bytovém družstvu
Podporovány jsou pouze dobíjecí stanice, které mají funkci řízení odběru elektřiny při dobíjení elektromobilu z elektrorozvodné sítě dle sjednaného maximálního příkonu
Dobíjecí stanice a příslušné parkovací místo musí být umístěno na pozemku, který přísluší k podporované stavbě domu a je ve vlastnictví žadatele, popř. uvnitř tohoto domu
Podporované dobíjecí stanice nejsou určeny pro veřejnost a komerční provoz

Kolik získáte

instalace dobíjecí stanice – 15 000 Kč

Dotační bonusy


Bonusy jsou určeny pro žadatele s nezletilými dětmi, pro žadatele ze znevýhodněných regionů a pro environmentálně šetrná řešeníKolik získáte

Rodinný bonus - 50 000 Kč na každé nezletilé dítě žadatele (25 000 Kč na dítě ve střídavé nebo společné péči)
Bonus 10 % z celkové výše dotace pro žadatele z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a z obcí podporovaných státem
Kombinační bonus 10 000 Kč za každou kombinaci opatření
Bonus za environmentálně šetrné řešení projektu až 30 000 Kč podle počtu bodů získaných pomocí environmentálního kalkulačního nástroje SFŽP ČR (1 bod = 300 Kč)

Kotle, kamna a tepelná čerpadla


Zálohová dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy, kotlů na topné oleje, lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo a na výměnu plynových kotlů starších než 20 let a elektrického vytápění za tepelné čerpadlo
Upozornění: V programu Oprav dům po babičce lze čerpat dotaci na výměnu zdrojů tepla pouze v kombinaci se zateplením.
Pokud chcete realizovat výměnu zdrojů tepla samostatně, podejte si žádost ve standardní nabídce pro rodinné domy.

Kdo může žádat

Vlastníci stávajícího domu využívaného k trvalému bydlení
Žadatelé musí být zletilé ekonomicky aktivní fyzické osoby
Žadatel ani další z členů jeho domácnosti nesmí vlastnit další dům k určený k bydlení, nebo byt, nebo podíl v bytovém družstvu

Kolik získáte

Kotel na biomasu vč. akumulační nádrže s ruční nebo samočinnou dodávkou paliva – 80 000 Kč
Kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva a celosezónním zásobníkem pelet – 100 000 Kč
Kamna – lokální zdroj na biomasu se samočinnou dodávkou paliva sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem – 45 000 Kč
Kamna – individuálně stavěná akumulační kamna na biomasu –
45 000 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění – 80 000 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění a přípravu teplé vody –100 000 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění- 60 000 Kč
Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch pro vytápění a přípravu teplé vody –80 000 Kč
Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění – 120 000 Kč
Tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění a přípravu teplé vody – 140 000 Kč
Tepelné čerpadlo pro vytápění a přípravu teplé vody připojené k FV systému – 140 000 Kč
Napojení na soustavu zásobování teplem – 40 000 Kč

Upozornění: Nelze podpořit opakovanou výměnu zdroje, pokud předchozí podpořená výměna proběhla po 1. lednu 2009

Příprava teplé vody, solární ohřev


Zálohová dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadlaUpozornění: V programu Oprav dům po babičce lze čerpat dotaci na výměnu zdrojů tepla pouze v kombinaci se zateplením.
Pokud chcete realizovat výměnu zdrojů tepla samostatně, podejte si žádost ve standardní nabídce pro rodinné domy.

Kdo může žádat

Vlastníci stávajícího domu využívaného k trvalému bydlení
Žadatelé musí být zletilé ekonomicky aktivní fyzické osoby
Žadatel ani další z členů jeho domácnosti nesmí vlastnit další dům k určený k bydlení, nebo byt, nebo podíl v bytovém družstvu

Kolik získáte

Solární termický ohřev teplé vody s přitápěním – 60 000 
Solární termický ohřev teplé vody – 45 000 Kč
Fotovoltaický ohřev teplé vody – 45 000 Kč
Tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody – 45 000 Kč

Řízené větrání s rekuperací


Zálohová dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním teplaUpozornění: V programu Oprav dům po babičce lze čerpat dotaci na systémy řízeného větrání pouze v kombinaci se zateplením.
Pokud chcete instalovat systémy řízeného větrání samostatně, podejte si žádost ve standardní nabídce pro rodinné domy.

Kdo může žádat

Vlastníci stávajícího domu využívaného k trvalému bydlení
Žadatelé musí být zletilé ekonomicky aktivní fyzické osoby
Žadatel ani další z členů jeho domácnosti nesmí vlastnit další dům k určený k bydlení, nebo byt, nebo podíl v bytovém družstvu

Kolik získáte

Systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla – 105 000 Kč

Závazné pokyny ke stažení