Dotace pro bytové domy

Pro bytové domy je možné čerpat dotace v rámci programu Nová zelená úsporám. U bytových domů je důležité kdo dům vlastní a podle toho se určí o jakou formu a výši podpory půjde. Vše si můžete prohlédnout níže, případně si můžete domluvit osobní konzultaci a my Vám zpracujeme nabídku na míru.

Bytový dům ve vlastnictví 
Společenství vlastníků jednotek a bytových družstev

Zateplení


Zálohová dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících bytových domů v celé ČR. Dotace se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů a na instalaci stínicí techniky.Dotaci lze využít i na památkově chráněné budovy
Dotaci lze uplatnit u budov s datem žádosti o stavební povolení do 1. 7. 2013

Kdo může žádat

Společenství vlastníků jednotek
Bytové družstvo

Kolik získáte

Až 50 % z celkových způsobilých výdajů
700 – 4 900 Kč/m– výsledná částka závisí na ploše zateplované konstrukce a dosažených energetických parametrech budovy
1 500 Kč/m2na stínicí techniku
50 000 Kč na projekt
Finanční prostředky lze čerpat zálohově předem
Zvýhodnění pro domácnosti s nižšími příjmy a sociální byty až 
150 000 Kč

Výměna zdrojů tepla


Zálohová dotace na výměnu neekologických kotlů a lokálních topidel na pevná paliva nebo plyn a elektrického vytápění za kotel na biomasu či tepelné čerpadloDotaci lze využít i na památkově chráněné budovy

Kdo může žádat

Společenství vlastníků jednotek
Bytové družstvo

Kolik získáte

Výsledná výše dotace závisí na typu zdroje a počtu bytových jednotek napojených na zdroj.
35 000 Kč/b.j. – kotel na biomasu vč. akumulační nádrže s ruční nebo samočinnou dodávkou paliva
35 000 Kč/b.j. – lokální zdroj na biomasu, se samočinnou dodávkou paliva, sálavé, teplovzdušné nebo s teplovodním výměníkem
25 000 Kč/b.j. – tepelné čerpadlo vzduch-vzduch
40 000 Kč/b.j. – tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění
50 000 Kč/b.j. – tepelné čerpadlo vzduch-voda pro vytápění s přípravou teplé vody
50 000 Kč/b.j. – tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění
60 000 Kč/b.j. – tepelné čerpadlo země-voda, voda-voda pro vytápění s přípravou teplé vody
15 000 Kč/b.j. – napojení na soustavu zásobování teplem
35 000 Kč/b.j. – kombinovaná výroba elektřiny a tepla
Finanční prostředky lze čerpat zálohově předem
Výměna plynového vytápění bude podpořena u bytových domů, splňujících požadavky na energetickou náročnost budovy (třída A – D).
Upozornění: Nelze podpořit opakovanou výměnu zdroje, pokud předchozí podpořená výměna proběhla po 1. lednu 2009.

Ekomobilita


Zálohová dotace na dobíjecí stanice v bytových domech pro osobní vozidla na elektropohon a další zařízení nezbytná pro jejich provozDotaci lze využít i na památkově chráněné budovy
Upozornění: Instalace dobíjecího bodu pro elektromobil bude podpořena pouze v kombinací se zateplením, solárními systémy, nebo instalací zdrojů tepla

Kdo může žádat

Vlastníci a stavebníci bytových domů

Kolik získáte

25 000 Kč  za jeden instalovaný dobíjecí bod
Podpořit lze nejvýše takový počet dobíjecích bodů, kolik je bytových jednotek v domě
Finanční prostředky lze čerpat zálohově předem

Dotační bonusy


Finanční prostředky navíc pro žadatele ze znevýhodněných regionů, domy se sociálními byty a domácnostmi s nižšími příjmy, bonus za kombinaci více opatření a za environmentálně šetrné řešeníKolik získáte

Bonus 10 % z celkové výše dotace pro žadatele z Karlovarského, Moravskoslezského a Ústeckého kraje a z obcí podporovaných státem
Kombinační bonus 20 000 Kč za každou kombinaci  opatření
Bonus za environmentálně šetrné řešení projektu až 60 000 Kč podle počtu bodů získaných pomocí environmentálního kalkulačního nástroje SFŽP ČR (1 bod = 600 Kč)
Bonus pro sociální byty a byty ve vlastnictví domácností s nižšími příjmy až 150 000 Kč za každý takový byt při realizaci zateplení.

Fotovoltaické systémy


Zálohová dotace na instalaci fotovoltaického systému propojeného s vnitřními rozvody elektrické energie a distribuční soustavou. Vyrobenou energii lze využít přednostně pro společné prostory, obytné části domu nebo v místním energetickém společenstvíDotaci lze využít i na památkově chráněné budovy

Kdo může žádat

Společenství vlastníků jednotek
Bytové družstvo

Kolik získáte

15 000 Kč za 1 kWp instalovaného výkonu
10 000 Kč za 1 kWh akumulačního systému
10 000 Kč za bytovou jednotku sdílející elektřinu z FV systému a připojenou k systému optimalizace spotřeby energie
Finanční prostředky lze čerpat zálohově předem

Příprava teplé vody, solární ohřev


Zálohová dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů nebo tepelného čerpadlaDotaci lze využít i na památkově chráněné budovy

Kdo může žádat

Společenství vlastníků jednotek
Bytové družstvo

Kolik získáte

13 000 Kč/kW – solární termický ohřev teplé vody s volitelnou možností přitápění
13 000 Kč/kW – solární fotovoltaický ohřev teplé vody
20 000 Kč/kW – tepelné čerpadlo pro ohřev teplé vody
Finanční prostředky lze čerpat zálohově předem

Řízené větrání s rekuperací


Zálohová dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním teplaDotaci lze využít i na památkově chráněné budovy

Kdo může žádat

Společenství vlastníků jednotek
Bytové družstvo

Kolik získáte

Fixní částku za každou napojenou bytovou jednotku:
35 000 Kč – systém řízeného větrání se zpětným získáváním tepla
Finanční prostředky lze čerpat zálohově předem

Závazné pokyny ke stažení